Giới thiệu hệ thống

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận:

>> Click vào đây để nhập mã tra cứu

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về:

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Đăng
Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong - Huyện Bù Đăng - Tỉnh Bình Phước.
Email: vpubndhuyenbudang@gmail.com , Điện Thoại: (0651)3 975010 - Fax:(0651)3 975010.
Website: http://motcuabudang.binhphuoc.gov.vn/3cms/